CAT  ENG  ESP

A partir de la pandèmia els treballadors dediquen un 36% menys a l'estratègia

No tota la feina és igual, sobretot en aquest nou entorn laboral tan àgil. Tant és si ets gerent, director general o un col·laborador més, la jornada laboral acaba sent un combinat de treball estratègic, treball qualificat i de treballar en la pròpia feina (el que en anglès s'anomena work about work).

A l’informe anual d’Asana l’Anatomy of Work Índex, trobem que tot i que la majoria de treballadors segueixen duent a terme aquests tres tipus de feina, els percentatges de dedicació per a cadascun d'ells, han canviat. Concretament, els treballadors ara dediquen un 36% menys de temps al treball estratègic.

En aquest sentit, és molt important entendre com ha canviat el món laboral i per quin motiu, per tal de determinar què caldrà fer amb els equips per poder-los adaptar de manera efectiva i àgil. Per això és important identificar els tres tipus de feina.

Els tres tipus de feina

El treball estratègic inclou la planificació orientada cap al futur de l'organització, la presa de decisions posant damunt la balança la informació que es té en aquell moment i els riscos que s'assumeixen, identificar i marcar els objectius a curt, mig i llarg termini, captar l’atenció i involucrar l’equip. En molts casos, el treball estratègic sol ser el que genera un major desgast intel·lectual però, paral·lelament, també és la tasca que té un impacte més significatiu en l’èxit de l’equip.

El treball qualificat està orientat a les feines per les quals s'ha contractat al treballador, com ara redactar el contingut de les campanyes o elaborar aplicacions per a webs. La base per dur a terme el treball qualificat, generalment, és la preparació i l’experiència que s'ha adquirit al llarg dels anys.

Finalment, el treballar en la pròpia feina (work about work) és un concepte anglosaxó que explica aquell seguit de feines que redunden en la pròpia feina i que, en realitat, no aporten res substancial ni al projecte, ni a l'equip, ni a l'organització, que suposen una distracció i que manlleven temps que es podria dedicar al treball estratègic i al qualificat. Alguns exemples podrien ser revisar els correus electrònics, assistir a formacions que no aporten cap millora al lloc de treball, les reunions poc productives, etc.

Les tasques del work about work no desapareixeran

Ans al contrari. S'ha comprovat que en els darrers dos anys, el work about work és més omnipresent que mai i se situa en primera posició ocupant gairebé el 60% del temps dels empleats. És una xifra massa alta per una tasca tan poc rellevant. Tot i que s'han aconseguit importants progressos suprimint moltes reunions innecessàries, el temps que es malbarata gestionant el correu electrònic ha anat en augment.

Els treballadors dediquen més temps a desenvolupar el talent individual

El temps que es dedica al treball qualificat també ha tingut un lleu repunt. En concret, els treballadors actualment dediquen un 27% més del seu temps respecte l'any passat. En aquest cas, aquest augment és positiu perquè reflecteix el fet que els empleats poden fer aquest tipus de treball des de casa, on poden concentrar-se més i d'una manera més eficaç. Aquest fet reverteix directament en les organitzacions que, cada vegada més, tenen el treball híbrid com un dels seus pilars.

Els beneficis de dedicar més temps al treball qualificat també es poden veure en els diferents impactes que ha suposat sobre els resultats. Així doncs, aconseguir una major concentració quan no es treballa des de l'oficina i reduir el temps de reunions ha suposat que els empleats compleixin millor amb els terminis.

El temps dedicat al treball estratègic es desploma

El treball estratègic és el més important a qualsevol empresa. En bona mesura és el més difícil perquè abasta la resolució de problemes i decisions com què no faràs i com què faràs. Dins el món dels negocis es diu "primer, l’estratègia; després, l’estructura". Els processos, les rutines, els equips i la tecnologia s’estructuren totes en funció de l’estratègia de l’organització.

Una de les raons per la davallada de la dedicació dels empleats a les tasques estratègiques és que prefereixen fer el treball qualificat a casa però aquest, l’estratègic, prefereixen fer-lo a l’oficina, amb els companys, reunint-se i participant de sessions col·laboratives amb els integrants de diversos departaments. La impossibilitat de treballar des de l’oficina durant els moments àlgids de la pandèmia ha obstaculitzat aquesta possibilitat.

Una altra de les raons és que fins que les organitzacions no facin un avanç significatiu en la reducció del work about work, el treball estratègic seguirà veient-se afectat. El primer provoca esgotament, tant que actualment el 40% dels empleats perceben l’esgotament com un component inevitable de l’èxit. En realitat, és precisament l’oposat, perquè l’esgotament paralitza els nostres recursos cognitius.

El tercer punt indica que les organitzacions encara no tenen l’estructura adequada per tal de desenvolupar el treball estratègic amb efectivitat. La presa de decisions és lenta, el treball es duplica i el coneixement es perd enmig de la informació. Les organitzacions han de millorar els seus processos de treball i garantir que funcionaran d’acord amb les noves dinàmiques de treball híbrid d’avui i del demà. La recompensa pot ser enorme.

cross